เรียนต่ออังกฤษเมืองอื่นๆ

สถาบันอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เงียบสงบ ปลอดภัย อยู่ติดกับชายทะเล บรรยากาศผ่อนคลาย โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ

Read More

สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 60 ปี โปรโมรชั่นลดค่าเรียน 20 %

Read More

ตั้งอยู่ที่เมือง Manchester เมืองน่าอยู่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โปรโมชั่นลดค่าเรียน 25% ฟรีค่าลงทะเบียน

Read More

สถาบันตั้งอยู่ที่เมือง Bristol เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย โปรโมรชั่นค่าเรียน 6 เดือน 249,480 บาท

Read More

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง สถาปัตยกรรมอันงดงาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ โปรโมชั่นค่าเรียนลด 20%

Read More

วิทยาเขตที่เมือง Bournemouth เมืองชายทะเลมีบรรยากาศสดใส มีชีวิตชีวา ราคาโปรโมรชั่นค่าเรียนลด 20%

Read More

เมืองแห่งการศึกษา มีนักเรียนต่างชาติมาศึกษาต่อกันมากมาย ราคาโปรโมรชั่นค่าเรียนลด 20%

Read More

สถาบันสอนภาษาเมือง Liverpool ใจกลางเมืองที่ทันสมัย มีความสวยงาม โปรโมรชั่นค่าเรียนลด 20%

Read More

สถาบันขนาดเล็กและอบอุ่น มีมาตรฐานการศึกษา ได้รับการยืนยันโดยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกๆสามปี

Read More

เมือง Bristol เป็นเมืองใหญ่ ธรรมชาติและมีประวัติศาสตร์อันงดงาม โปรโมชั่นพิเศษลดค่าเรียน 25%

Read More

มีประสบการณ์การสอนนักเรียนทั่วมุมโลกนานกว่า 60 ปี โปรโมชั่นค่าเรียนลด 25% ค่าเรียน 6 เดือน(166,050 บาท)

Read More

สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 60 ปี มี 3 วิทยาเขต คือ London, Canterbury และ Brighton

Read More

โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 20% ค่าเรียน 6 เดือน เพียง 3,456 ปอนด์ (155,520 บาท)

Read More