สัมภาษณ์ตรง เรียนต่อปริญญาโท ประเทศอังกฤษ

/สัมภาษณ์ตรง เรียนต่อปริญญาโท ประเทศอังกฤษ
สัมภาษณ์ตรง เรียนต่อปริญญาโท ประเทศอังกฤษ 2018-05-19T18:29:56+00:00

* indicates required field

 

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ

บินตรง สัมภาษณ์นักเรียน รู้ผลทันที

ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

ที่ บริลเลียนท์ ไลฟ์ Tel: 02 641-4748

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. สำเนา Transcript

2. สำเนา Passport

3. Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง 1 หน้า A4

4. Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน

5. คะแนน IELTS (ถ้ามี)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th